Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä. Jalostustoimikunta ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia sekä urosten omistajia. Jalostustoimikunnan puoleen kannattaa kääntyä kun suunnittelet uutta yhdistelmää ja keskustella yhdistelmän hyvistä sekä huonoista puolista.

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja valitaan yhdistyksen yleiskokouksessa, ja toimikausi kestää 4 vuotta. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja kokoaa jalostustoimikunnan ja yhdistyksen hallitus hyväksyy kokoonpanon.

Jalostustoimikunnan kokoonpano 2023-2026

Puheenjohtaja
Laura Loikkanen
p. 044 539 0636
laura.loikkanen@saunalahti.fi

Mia Puisto
p. 040 501 6165
mia.puisto@gmail.com

Sihteeri
Jenni Suojasto
p. 044 343 9979
jsuojasto@gmail.com

Maria Lehto
p. 0500 846 803
windytown1@gmail.com