Ceskytiedote

Ceskytiedote on Cesky-kerho ry:n
jäsenlehti, joka ilmestyy neljänä numerona joka vuosi
Painopaikka: Keuruun Laatupaino, Keuruu
Painosmäärä: 100 kpl
Päätoimittaja & taittaja: Terhi Valli terhi.valli@icloud.com
Kaikki materiaali toimitetaan päätoimittajalle.

Ilmoitushinnat Ceskytiedotteessa
1/1 sivu 15 euroa ja 1/2 sivu 10 euroa
Jäsenten ilmoitukset tulee maksaa etukäteen ennen lehden ilmestymistä

Ilmoitushinnat ei-jäsenille
1/1 sivu 25 euroa ja 1/2 sivu 20 euroa

Ilmoitushinta kasvattajia ja harrastajia-palstalla
10 euroa/vuosi (sis. pentueilmoituksen internetissä). Erillinen pentueilmoitus internetissä 8,50 euroa.

Aineisto-ohje

Tekstejä ei tarvitse ­muotoilla mitenkään. Minä teen sen taittoa tehdessäni. Muista mainita jutussa mahdolliset  käytetyt lähteet. Tiedosto toimitetaan sähköpostilla (doxc, doc, txt, rtf, pages) tai sähköpostin sisällä.

Kuvien tulee olla mahdollisimman ­laadukkaita ja mieluiten alkuperäisiä käsittelemättömiä tiedostoja ellei niitä ole ­käsitellyt ammattilainen. Epätarkkoja kuvia ei kannata laittaa. Lähetä kuvat aina liitteenä ei sähkö­postiin upotettuna tai tekstitiedostoon upotettuna. Lähetä kuva alkuperäisen kokoisena sekä huolehdi ettei sähköposti pienennä kuvaa. 

Muistathan aina nimetä kuvat koiran ­nimellä sekä laittaa minulle viestiin koiran ­koko nimi sekä kutsumanimi ja ­valokuvan ottajan nimi.